December huszonharmadik napjára esett idén,

advent negyedik vasárnapja.

Angyali mise – Roráte

Az egyházi év adventi időszakában a hajnali misék különleges hangulatot kölcsönöznek a decemberi virradatnak.
A roráte elnevezést az ünnepkör egyik – ószövetségi szentírási szövegen alapuló – énekének kezdő soráról kapta, melyet adventben énekeltek: Rorate caeli de super. Harmatozzatok egek onnan felülről.

Régebben aranyos vagy angyali misének is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy a Szűz Mária tiszteletére mondott hajnali miséket mindig az Úrangyala elimádkozásával fejezték be.
A roráte-szentmiséknek a katolikus egyházban kifejezetten csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén vannak hagyományai. Jelenleg is élő szokás hazánkon kívül, Ausztriában, Horvátországban, Csehországban és Lengyelországban.
A hívek hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták tették.

Láttad már interaktív adventi kalendáriumunkat és videónkat, amely ezt a szép időszakot illusztrálja?

Jó lenne, egy különleges ajándékkal meglepned szeretteidet?